ایین زندگی (اخلاق کاربردی)
38 بازدید
ناشر: انتشارات محقق اردبیلی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5351-41-5
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقدمه یکی ازوالاترین ابعادمعنوی انسان بعداخلاقی اوست واخلاق وکسب فضیلت دغدغه دیرینه انسانهای اندیشمندی بوده است که می کوشیدند حقیقتا انسان باشند نه حیوانی که شمایل انسانی به خود گرفته است چراکه برای حیوان خوب وبد وباید ونبایدمعنایی ندارد وحال آنکه خوب ها وبدها وبایدها ونبایدهای اخلاقی ،یکی از معیارهای ارزیابی وارزش گذاری درافعال انسان است. وهمین امر ضرورت بحث نظری دراین باره راروشن می سازد ازطرفی سازندگی درونی انسان واصلاح وتهذیب نفس اودرسعادت فردی ، اجتماعی ، دنیوی واخروی او نقش بسزایی دارد. به طوری که اگرانسان تمامی علوم راتحصیل کند وکلیه نیروهای طبیعت رابه تسخیرخویش درآورد اماازتسخیردرون وتسلط برنفس خود ناتوان باشدازرسیدن به سعادت ونیل به کمال بازخواهد ماند .